Prijava

Tko smo mi

  Mi smo grupa strastvenih ljudi uz koju ćeš naučiti otplesati svoj put kroz život.

 Vjerujemo da je ples prekrasna i komunikativna umjetnost uz pomoć koje  možemo proširiti riječ nade i hrabrosti.

 

O projektu

EU PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: Plesnim korakom do zdravlja i veselja

KORISNIK PROJEKTA:
Sportski plesni klub Petrinia (SPK PETRINIA)
Matije Gupca 2, 44 250 Petrinja
e-mail: plesni.klub.petrinia@gmail.com
Voditeljica projekta: Danijela Bjelac, mob: +385 98 182 8317

NAZIV POZIVA: Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru I Općini Darda, Benkovcu, Petrinji I Vukovaru
Broj Poziva: UP.02.1.2.01

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
KODNI BROJ: UP.02.1.2.01.0041

 PARTNERI U PROJEKTU:

1. Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja, OIB: 60616560469;
2. Grad Petrinja, OIB: 11848400362;
3. Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, OIB: 59369523052.

 UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.434.041,70 HRK  (100% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:  6. veljače 2020. do 6. veljače 2023.

SVRHA PROJEKTA

Svrha projekta je poboljšati socio-ekonomske i životne uvjete kroz razvoj i unaprjeđenje kulturne i umjetničke plesne aktivnosti na području grada Petrinje. Sportski plesni klub Petrinia jedna je od udruga koje djeluje u gradu Petrinji i svojim uspjesima i postignućima promovira grad u cijelom svijetu.

 Provedbom ovog projekta, osvještavanjem i uključivanjem ciljnih skupina u projektne aktivnosti kroz sinergiju pokreta, kao zdravog načina života i plesa stvorit će se interakcija s drugima. Ljudi su društvena bića i veliki dio života provode u socijalnoj interakciji stoga je vrlo važno s kime i na koji način se provodi vrijeme. Plesače veže ista emocija, zajednički istražuju plesni ritam, dijele istu energiju i povezuju se u plesnoj zajednici. Osjećaj pripadanja takvoj zajednici je nezamjenjiv, dvorana za ples postaje drugi dom, a plesači druga obitelj. U takvim zajednicama sklapaju se prijateljstva za cijeli život, a time se izgrađuju zdravi odnosi za suživot među građanima.

 U sklopu provedbe projekta veliki značaj usmjerava se na uključivanje osoba s invaliditetom u plesne aktivnosti u sklopu kojih će unaprijediti životne vještine i učiti se zdravom stilu života te stvarati pretpostavke za uključivanje u svakodnevno socijalno okruženje. Razvijanjem socijalnih kompetencija utječe se na kvalitetu osobnog i obiteljskog života, te stvaraju preduvjeti za neovisnije življenje i ravnopravno sudjelovanje u društvu. Provedbom aktivnosti projekta razbit će se predrasude javnosti o sposobnostima osoba s invaliditetom.

 U Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja poseban naglasak je na radno-okupacijskim i sportsko-rekreativnim aktivnostima u skladu sa psihofizičkim mogućnostima korisnika uz zabavu, rekreaciju i kulturu. Već dugi niz godina Udruga surađuje s Domom kroz provedbu plesnih radionica za korisnike i prilikom evaluacije aktivnosti uvijek im je ples na prvom mjestu. Sve plesne aktivnosti koje se provode s korisnicima u skladu su s njihovim interesima, dobi, sposobnostima i željama te kao takve imaju utjecaja na njihovo zdravstveno stanje, a ples im koristi kao terapija.

 Grad Petrinja financira i pomaže rad Udruge. U suradnji s Udrugom organiziraju se razne gradske manifestacije na kojima sudjeluju plesači – članovi Udruge.

 Provedbom projekta Udruga će ojačati svoje kapacitete, nabaviti potrebnu opremu, razviti kulturne i umjetničke plesne aktivnosti, steći potrebna iskustva u provedbi i održivosti projektnih aktivnosti u gradu Petrinji kako bi i dalje okupljali različite ciljne skupine, provodili plesne edukacije i u konačnici postizali dobre rezultate te predstavljali i promovirali svoj grad i svoju državu.

 

OČEKIVANI REZULTATI

Realizacija očekivanih rezultata i ciljeva ovog projekta dobrim će dijelom osigurati njegovu održivost. Kod ljudi se često javljaju potrebe za promjenom, novim počecima i novim odlukama, često te odluke obuhvaćaju neke oblike tjelovježbe i rekreacije, u želji za aktivnijim i zdravijim životom. Ples je upravo jedan od tih oblika, no on pruža puno više dobrobiti od same tjelovježbe. I sama glazba liječi, no kada joj se doda pokret, dobije se iznimno snažan terapeutski alat. U plesu,  posvećeni pokretu i osjećaju koji pruža, izražava se sreća, zadovoljstvo i uzbuđenje, no izbacuju se i neugodne emocije poput straha, krivnje i nesigurnosti. Tako se postiže psihička ravnoteža, bolji osjećaj i značajno podiže kvaliteta života što i je svrha ovog projekta i svrha uključivanja što većeg broja građana u plesne aktivnosti.

 Plesači Udruge svojim plesnim nastupima prisutni su na svim lokalnim, regionalnim i svjetskim kulturnim događajima i kao takvi prepoznati u zajednici a i šire te imaju veliki ugled kao udruga koja promiče ples kao zdrav način života, spoj kulture i tradicije, a to će se i iskoristiti da u ovoj maloj zajednici postanu resursni centar kulture i kulturnih događanja. Kako se projekt provodi u partnerstvu s više lokalnih dionika povezat će različite aktere lokalne zajednice iz kulture, civilnog društva i kroz ples povećati integraciju različitih društvenih skupina.

 

SAŽETAK PROJEKTA

 Unaprjeđenje kulturne i umjetničke aktivnosti grada Petrinje kroz razvoj kulturno društvenih programa Udruge i uključivanja većeg broja građana u plesne aktivnosti. Jačanje kapaciteta Udruge, stjecanje iskustva provedbom projekta, izgradnja partnerskih odnosa, nabava potrebne opreme, promocija plesa kao sporta i umjetnosti, te zdravog načina života i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena dovest će do povećanja kulturnih sadržaja te sudjelovanja građana u kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice te stvaranja veće kulturne osviještenosti unutar same zajednice.

 

 

Don`t copy text!
Share This